برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1431 100 1

daredevil

/ˈderˌdevl̩/ /ˈdeədevl̩/

آدم بی پروا، نترس، بی باک، بی کله، بی پروا، متهور

بررسی کلمه daredevil

اسم ( noun )
• : تعریف: a person who recklessly risks physical harm by performing dangerous feats.
صفت ( adjective )
مشتقات: daredevilry (n.), daredeviltry (n.)
• : تعریف: recklessly daring or bold.
متضاد: cautious, cowardly

- She performed several daredevil tricks on her bicycle.
[ترجمه ترگمان] او چندین حقه daredevil را روی دوچرخه‌اش اجرا کرد
[ترجمه گوگل] او چند ترفند جادوگری را روی دوچرخه اش اجرا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه daredevil در جمله های نمونه

1. a daredevil driver
شوفر بی‌باک

2. A daredevil parachutist jumped from the top of Tower Bridge today.
[ترجمه ترگمان]امروز یک parachutist ماجراجو از بالای پل برج لندن پریده بود
[ترجمه گوگل]چتربازان جادوگر امروز از بالای برج پل پریدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don't try any of those daredevil stunts.
[ترجمه ترگمان]هیچ کدوم از اون stunts daredevil رو امتحان نکن
[ترجمه گوگل]هیچ کدام از این جادوگران جادوئی را امتحان نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was a daredevil when young.
[ترجمه ترگمان]وقتی جوان بود دیوانه بود
[ترجمه گوگل]وقتی جوان بود، جادوگری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The show's full of daredevil feats.
[ترجمه ترگمان]نمایش پر از feats بی‌باک است
[ترجمه گوگل]نمایش کامل از شاهکارهای جادوگر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

معنی کلمه daredevil به انگلیسی

daredevil
• stunt man; recklessly daring person
• a daredevil is someone who enjoys doing dangerous things.

daredevil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Tony stark
یکی از قهرمانان مارول
Shirinbahari
جسور. اهل کارهای خطرناک
Reza
بی باک
English User
کله شق و نترس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی daredevil
کلمه : daredevil
املای فارسی : دردویل
اشتباه تایپی : یشقثیثرهم
عکس daredevil : در گوگل

آیا معنی daredevil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )