برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
dangle - carrot - in - front - of - one
شبکه مترجمین ایران

dangle a carrot in front of one

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
وعده سرخرمن دادن
مهدی عباس پور
درود

dangle a carrot infront of someone
(در لغت به معنی: آویزان کردن هویج در مقابل کسی)
👆یا همچنین👇
offer someone a carrot
(در لغت به معنی:به کسی یک هویج پیشنهاد کردن)

این ضرب المثل ریشه در یک باور قدیمی دارد که بر اساس آن، اگر شما هویجی را با یک طناب در مقابل یک
الاغ آویزان کنید، آن الاغ به قصد گرفتن هویج، شروع به حرکت میکند.

این ضرب المثل وقتی به کار میرود که کسی سعی دارد با دادن وعده(( معمولا وعده دروغین))، شخصی را مجاب به انجام کاری کند.
If you dangle a carrot in front of someone or offer them a carrot, you try to persuade them to do something by offering them a reward
"وعده سر خرمن دادن" میتواند معادل فارسی خوبی برای این ضرب المثل باشد.

همچنین این ضرب المثل ارتباط نزدیکی با اصطلاحِ
chase the carrot
(به معنی تلاش برای رسیدن به چیزی دست نیافتنی)

و اصطلاحِ carrot and stick(استراتژی هویج و چماق)
دارد.

امیدوارم مفید بوده باشد😊
معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی dangle a carrot in front of one مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )