برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1692 100 1
شبکه مترجمین ایران

Duration curve | rating curve | rating curve

معنی Duration curve | rating curve | rating curve در دیکشنری تخصصی

Duration curve | rating curve | rating curve
[زمین شناسی] منحنی دوام ،منحنی شدت جریان (آبشناسی) یک توضیح ترسیمی از اینکه هر چند وقت یک بار یک مقدار مشخص، برابر یا بیشتر از طول یک مدت زمان مشخص می شود، مثلاً یک منحنی تداوم جریان ـ این منحنی در علم هیدرولیک استفاده می شود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Duration curve | rating curve | rating curve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )