برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

Duration area curve | Duration area | Duration area

معنی Duration area curve | Duration area | Duration area در دیکشنری تخصصی

Duration area curve | Duration area | Duration area
[زمین شناسی] منحنی مساحت ـ دوام منحنی ای که نشان دهنده مساحت یا ناحیه زیر یک منحنی تداوم و همچنین هر مقدار از جریان ترسیمی و بنابراین انتگرال تداوم نسبت به جریان رود است. وقتی که منحنی تداوم به عنوان درصد زمان رسم می شود، مساحت تداوم نشان دهنده جریان میانگین در دسترس برای یک تخلیه خارجی است. (ASCE,1962).

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Duration area curve | Duration area | Duration area مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )