برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

Dumping

/ˈdəmpɪŋ/ /ˈdʌmpɪŋ/

معنی: روبرداری

واژه Dumping در جمله های نمونه

1. he accused the japanese of dumping their watches on the french market
ژاپنی‌ها را متهم کرد که ساعت‌های خود را زیر قیمت تمام شده به بازار فرانسه ریخته‌اند.

2. Rivers have always been a dumping ground for man's unwanted waste.
[ترجمه ترگمان]رودخانه‌ها همواره زمینی پر از زباله برای زباله‌های ناخواسته بشر بوده‌اند
[ترجمه گوگل]رودخانه ها همواره زمین لرزه ای برای زباله های ناخواسته انسان بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She keeps phoning me and dumping all her problems on me.
[ترجمه ترگمان]همش بهم زنگ می زنه و همه مشکلاتش رو بهم میریزه
[ترجمه گوگل]او به من تلفن می کند و تمام مشکلاتش را بر روی من انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Local communities are campaigning against the dumping of toxic waste.
[ترجمه ترگمان]جوامع محلی علیه کاهش زباله‌های سمی مبارزه می‌کنند
[ترجمه گوگل]جوامع محلی علیه تخریب زباله های سمی مبارزه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The city's canals are used as a dumping ground for a range of to ...

مترادف Dumping

روبرداری (اسم)
dumping

معنی عبارات مرتبط با Dumping به فارسی

(اقتصاد) ضد بازار شکنی، ضد قیمت شکنی، ضد رقابت ناروا، ضد دامپینگ

معنی Dumping در دیکشنری تخصصی

dumping
[حسابداری] دامپینگ ؛ فروش کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر
[کامپیوتر] روبرداری
[زمین شناسی] برگرداندن واگن یکی از روشهای تخلیه واگنها استفاده ازدستگاههای واگن برگردان است.هنگامی که واگن روی این دستگاه قرارگیرد،دوفک قوی واگن رااز طرفین می گیردوآنرایک دورکامل می گرداندوبدین ترتیب مواددرون واگن تخلیهمی شود .
[معدن] ارتفاع تخلیه (ترابری)

معنی کلمه Dumping به انگلیسی

dumping
• selling of large quantities of goods at low prices
dumping ground
• dump; garbage dumping site; place where unwanted persons or things are sent
• a dumping ground is a place where unwanted waste matter is left.
• if you refer to a place as a dumping ground for a particular thing, you mean that that thing is left there, usually in large quantities.
dumping price
• unloading price, pricing of a product at a loss rather than a profit due to a surplus of that product on the market

Dumping را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی
پورمنصور
تبعیض قیمت کالادرتجارت بین الملل
پورمنصور
رقابت مکارانه
پورمنصور
تخلیه
ebi
بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
یاسمین
خلاص شدن
Moridi
انباشتن
Bunny Gonzales
بازار شکنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dumping

کلمه : dumping
املای فارسی : دومپینگ
اشتباه تایپی : یعئحهدل
عکس dumping : در گوگل

آیا معنی Dumping مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )