برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

Dull coal

معنی Dull coal در دیکشنری تخصصی

Dull coal
[زمین شناسی] زغال کدر یک نوع زغال نواری که از نظر میکروسکوپی بدین صورت می شود که به طور عمده از کلارودورن و دورن و 20 % یا کمتر از مواد روشن مانند ویترن ، کلارن و فوزن ساخته شده است. مقایسه شود با : زغال روشن – زغال نیمه مات – زغال نیمه روشن – زغال حد واسط یا میانه – مترادف : کدر .

Dull coal را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Dull coal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )