برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Drfted out

Drfted out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara Sadraei
بی اراده کار کردن - بی مقصد رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Drfted out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )