برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1353 100 1

Dream analysis

معنی Dream analysis در دیکشنری تخصصی

Dream Analysis
[روانپزشکی] تحلیل رویا. روشی که در اصل در روانکاوی مورد استفاده قرار گرفت و در آن محتوی رویاها از نظر انگیزه های نامکشوف، معانی سمبولیک یا قرائن بازنمایی های سمبولیک مورد تحلیل قرار می گیرد.

Dream analysis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
تحلیل رویا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Dream analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )