برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Drawing inferences

Drawing inferences را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
نتیجه گیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Drawing inferences مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )