برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1639 100 1
شبکه مترجمین ایران

Dove Prism

معنی Dove Prism در دیکشنری تخصصی

Dove Prism
[سینما] منشور دم فاخته ای
[عمران و معماری] منشور داو

Dove Prism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Dove Prism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )