برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

Dove (Turn Over) Prism

معنی Dove (Turn Over) Prism در دیکشنری تخصصی

Dove (Turn Over) Prism
[سینما] منشور وارونه ساز (دم کبوتری )

Dove (Turn Over) Prism را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Dove (Turn Over) Prism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )