برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

Double Expose

معنی Double Expose در دیکشنری تخصصی

Double Expose
[سینما] چاپ مضاعف

Double Expose را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Double Expose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )