برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1688 100 1
شبکه مترجمین ایران

Doe

/ˈdoʊ/ /dəʊ/

معنی: خرگوش ماده، گوزن ماده
معانی دیگر: (جنس مادینه ی آهو و بز و غزال و خرگوش و غیره) ماده آهو، ماده بز، غزاله، خرگوش ماده (در مقابل: buck)، این اسم به خصوص به صورت john doe (مونث آن: jane doe) به جای عمر و زید به کار می رود، فلانی، مخفف: (امریکا) وزارت نیرو

واژه Doe در جمله های نمونه

1. Educaton does not mean teaching people to kow what they do not know ; it means teachng them to behave as they do not behave.
[ترجمه ترگمان]Educaton به این معنا نیست که به مردم آموزش دهند که چه چیزی را نمی‌دانند؛ به این معنی است که آن‌ها رفتار نمی‌کنند چون آن‌ها رفتار نمی‌کنند
[ترجمه گوگل]Educaton به این معنی نیست که مردم را آموزش دهد که چه چیزی نمی دانند؛ این بدان معنا است که آنها را به رفتار خود هدایت کنید زیرا رفتار نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That which does not kill us makes us stronger. Friedrich Nietzsche
[ترجمه ترگمان]این که ما را نمی‌کشد، ما را قوی‌تر می‌سازد فریدریش نیچه
[ترجمه گوگل]آنچه که ما را نمی کشد، ما را قوی تر می کند فردریش نیچه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Man does not live by bread alone.
[ترجمه ترگمان]انسان تنها با نان زندگی نمی‌کند
[ترجمه گوگل]انسان تنها با نان زندگی نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A borrowed cloak does not keep one warm.
[ترجمه ترگمان]یک ردای قرضی آدم را گرم نگه نمی‌دارد
[ترجمه گوگل ...

مترادف Doe

خرگوش ماده (اسم)
doe
گوزن ماده (اسم)
hind , doe , roe

معنی عبارات مرتبط با Doe به فارسی

رجوع شود به: doe
رجوع شود به: doe

مخفف Doe

عبارت کامل: Department Of Energy
موضوع: سازمانی
وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا (United States Department of Energy) یکی از پانزده وزارتخانه های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است. مقر سازمان در واشنگتن است.

معنی کلمه Doe به انگلیسی

doe
• conditional on how much prior experience one has (often used in job offers to qualify the range of pay offered, e.g. 20k-30k doe)
• plan or model prepared and followed when gathering data in an experiment
• adult female deer or antelope; female rabbit
• a doe is an adult female deer, rabbit, or hare.
dosey doe
• step in square dancing
john doe
• anonymous person, person whose identity is not known

Doe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hadis
علوم دامی: بز ماده بالغ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی doe

کلمه : doe
املای فارسی : دوئه
اشتباه تایپی : یخث
عکس doe : در گوگل

آیا معنی Doe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )