برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Doctrine of nullum crimen sine lege

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حیدر
اصل قانونی بودن جرم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Doctrine of nullum crimen sine lege مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )