برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1401 100 1

Do the trick


به نتیجه ی مطلوب رسیدن، موثر بودن

واژه Do the trick در جمله های نمونه

1. It'll do the trick.
[ترجمه ترگمان]کلک را انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]این ترفند را انجام خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A bit more flour should do the trick.
[ترجمه ترگمان]کمی آرد دیگر باید این کار را انجام دهد
[ترجمه گوگل]کمی آرد باید این ترفند را انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sometimes a few choice words will do the trick.
[ترجمه ترگمان]گاهی اوقات چند کلمه انتخاب این کار را انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]گاهی چند واژه انتخابی این ترفند را انجام می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. That seemed to do the trick, or at least he thought so.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید که این کار حقه است، یا لااقل این طور فکر می‌کند
[ترجمه گوگل]به نظر می رسید که این ترفند را انجام می داد یا حداقل آن را تصور میکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Do the trick به انگلیسی

do the trick
• bring the desired results

Do the trick را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
کارساز بودن
علیرضا خدابنده
نتیجه بخش بودن
رئیس علی دلواری
موثر واقع شدن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
if something does the trick, it solves a problem or provides what is needed to get a good result
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
to produce a desired result
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
to do what is needed in order to achieve something
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
If something does the trick, it has the necessary or wanted effect
مرجان میری لواسانی
کلک کار را کندن
مرجان میری لواسانی
کار را راه انداختن

. A homemade nicely decorated box can do the trick
جعبه ی دست ساز ی که به زیبایی تزیین شده باشد کار را راه می اندازد.
عاطفه انارکی
موثربودن و به نتیجه مطلوب رساندن
جان
to produce a desired result
Effectively and delivering the desired result
موثربودن و به نتیجه مطلوب رساندن
Alireza
is worth trying - couldn't hurt
AlirezA
معادل دقیقش میشه "حق مطلب رو ادا کردن"
Do/does the trick= do/does justice
یعنی به طور کامل به چیزی پرداختن
یا حق مطلبی رو به طور کامل اَدا کردن
مثلا
The topic is so complex that I can't do justice to it in a brief survey.
این موضوع اونقدر پیچیده است که با یک بررسی کوتاه نمیشود حق مطلبش را ادا کرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی do the trick
کلمه : do the trick
املای فارسی : دو تاه تریک
اشتباه تایپی : یخ فاث فقهزن
عکس do the trick : در گوگل

آیا معنی Do the trick مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )