برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1408 100 1

Divulge

/dɪˈvəldʒ/ /daɪˈvʌldʒ/

معنی: فاش کردن، منتشر کردن، بروز دادن، فاش شدن، علنی ساختن، منتشر شدن، افشاء کردن
معانی دیگر: افشا کردن، برملا کردن، افشاگری، پرده دری کردن، رو کردن، آشکار ساختن، آگاهی دادن

واژه Divulge در جمله های نمونه

1. she did not divulge her age
آن زن سن خود را افشا نکرد.

2. It is not company policy to divulge personal details of employees.
[ترجمه ترگمان]این سیاست شرکتی نیست که اطلاعات شخصی کارمندان را فاش کند
[ترجمه گوگل]این سیاست شرکت نیست که اطلاعات فردی کارمندان را افشا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Officials refuse to divulge details of the negotiations.
[ترجمه ترگمان]مقامات از فاش کردن جزئیات مذاکرات خودداری کردند
[ترجمه گوگل]مقامات حاضر به افشای جزئیات مذاکرات نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They refused to divulge where they had hidden the money.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از فاش کردن پول خودداری کردند
[ترجمه گوگل]آنها حاضر به افشای جایی که پول را پنهان کرده بودند حاضر نشدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I cannot divulge how much it cost.
[ترجمه ترگمان]من نمیتونم بگم که چقدر هزینه داره
[ترجمه گوگل]من نمی توانم چقدر هزینه کنم ...

مترادف Divulge

فاش کردن (فعل)
utter , give away , tell , unfold , reveal , disclose , manifest , descry , babble , divulge , betray , squeal , tattle , peach , uncloak
منتشر کردن (فعل)
spread , blazon , propagate , broadcast , divulge , diffuse , publish , disseminate
بروز دادن (فعل)
divulge , blurt
فاش شدن (فعل)
out , divulge , transpire
علنی ساختن (فعل)
divulge
منتشر شدن (فعل)
spread , divulge , publish
افشاء کردن (فعل)
impart , divulge , expose

معنی کلمه Divulge به انگلیسی

divulge
• act of divulging, act of revealing, disclosure, exposure (archaic)
• reveal, tell, disclose
• if you divulge a piece of information, you tell it to someone; a formal word.
divulge a secret
• tell a secret

Divulge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
لو دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی divulge
کلمه : divulge
املای فارسی : دیوولگ
اشتباه تایپی : یهرعملث
عکس divulge : در گوگل

آیا معنی Divulge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )