برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

Diversification

/daɪˌvərsəfəˈkeɪʃn̩/ /daɪˌvɜːsɪfɪˈkeɪʃn̩/

معنی: گوناکونی

واژه Diversification در جمله های نمونه

1. The seminar was to discuss diversification of agriculture.
[ترجمه ترگمان]این سمینار درباره تنوع کشاورزی بود
[ترجمه گوگل]این سمینار برای بحث در مورد تنوع کشاورزی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Failures, mergers, acquisitions, and diversification are the day-to-day diet of firms involved with the industry.
[ترجمه ترگمان]شکست‌ها، ادغام، مالکیت و تنوع، رژیم غذایی روزمره شرکت‌های درگیر در این صنعت هستند
[ترجمه گوگل]خرابی ها، ادغام، خرید و تنوع، رژیم روزمره شرکت های درگیر در صنعت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. BActivist Les Jones said diversification of the area is good for business.
[ترجمه ترگمان]BActivist لس جونز گفت که تنوع در این منطقه برای تجارت خوب است
[ترجمه گوگل]لس جونز، BAtivist گفت که تنوع این منطقه برای کسب و کار مناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Further protostome diversification led to a plexus of annelids, molluscs and near relatives.
[ترجمه ترگمان]تنوع زیستی بیشتر منجر به شبکه کوروئید o ...

مترادف Diversification

گوناکونی (اسم)
diversification

معنی Diversification در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] تنوع بخشی
[نساجی] تنوع تولید
[ریاضیات] گسترش، متنوع سازی
[ریاضیات] گسترش مماس

معنی کلمه Diversification به انگلیسی

diversification
• process of becoming varied or diverse; production or sale of a variety of products; process of varying the types of stocks and bonds in an investor's portfolio (economics)

Diversification را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

روکی
تنوع
رحمان سلیمانی
واگرایی
مصطفی
تنوع بخشی
علي اصغر محمودي
تنوع‌بخشی یکی از شیوه‌های کاهش خطر است. هدف از تنوع‌بخشی اختصاص سرمایه به چندین دارایی است، طوری که عملکرد هرکدام از دارایی‌ها عملکرد کل را نشان ندهد.
ebi
گوناگون‌سازی ، چندسان‌سازی ، چندگانه‌سازی ، تنوع‌دهی

گسترده‌سازی ، گسترش‌دهی

محمد حاتمی نژاد
گوناگونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی diversification

کلمه : diversification
املای فارسی : دیورسیفیکتین
اشتباه تایپی : یهرثقسهبهزشفهخد
عکس diversification : در گوگل

آیا معنی Diversification مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )