برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Disqualifying the Positive

Disqualifying the Positive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
روانشناسی: حذف رویدادها و اطلاعات مثبت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Disqualifying the Positive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )