برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Dispreferred

Dispreferred را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلالی
غیر ترجیحی، نا ارجح،
مثلا پاسخهای غیر ترجیحی
پاسخهای نا ارجح
پاسخها با عدم ارجحیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Dispreferred مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )