برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1392 100 1

Dismembered stream

معنی Dismembered stream در دیکشنری تخصصی

Dismembered stream
[زمین شناسی] رودخانه گسیخته یک شاخابه که به عنوان یک رود مستقل ،از بخش پائینی سیستم زهکشی که شاخابه ها قبلاً به آن متعلق بوده و سپس توسط فراگیری دریا غرق شده اند جدا مانده است. مقایسه شود با : رود غرق شده.
[آب و خاک] شاخه مجرا شده، رودخانه جدا شده

Dismembered stream را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Dismembered stream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )