برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1392 100 1

Dish washer


علوم مهندسى : ماشین طرفشویى

واژه Dish washer در جمله های نمونه

1. Dish washer is one of the appliances.
[ترجمه ترگمان]ماده واشر یکی از لوازم خانگی است
[ترجمه گوگل]ماشین ظرفشویی یکی از لوازم خانگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'll just get these dishes washed and then I'll come.
[ترجمه ترگمان]فقط این ظرف‌ها رو شستم و بعدش می‌ام
[ترجمه گوگل]من فقط این ظرف ها را شسته ام و سپس من می آیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I remember the periods that he went through, dish washing and doing house work and those kind of things.
[ترجمه ترگمان]دوره‌هایی را که او از آن عبور می‌کرد، شستن ظرف‌ها و کاره‌ای خانه و این‌جور چیزها را به یاد دارم
[ترجمه گوگل]من دوره هایی را که او گذشت، شستن ظرف ها و انجام کارهای خانه و این نوع چیزها را به یاد می آورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For dish washing, two plastic containers were filled with lake water, one with soap and the other for rinsing.
[ترجمه ترگمان]برای شستن ظرف‌ها، دو کانتینر پلاستیکی با آب دریاچه، یکی با صابون و دیگری برای شستشو پر شدند
...

معنی کلمه Dish washer به انگلیسی

dish washer
• machine for washing dishes; one employed to wash dishes

Dish washer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Maryam💞
ماشین ظرف شویی
مهاجر
ماشین ظرفشویی،کارگر ظرف شور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dish washer
کلمه : Dish washer
املای فارسی : دیسه واشر
اشتباه تایپی : یهسا صشساثق
عکس Dish washer : در گوگل

آیا معنی Dish washer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )