برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

Discriminative Stimuli

معنی Discriminative Stimuli در دیکشنری تخصصی

Discriminative Stimuli
[روانپزشکی] محرک افتراقی. در مطالعات شرطی سازی عامل یادگیری افتراقی؛ هر محرکی که با حضور آن پاسخ ها تقویت می شود و بدون حضور آن خیر.

Discriminative Stimuli را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Discriminative Stimuli مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )