برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Directed toward

Directed toward را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیکی
به سوی...سوق دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Directed toward مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )