برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Digital reporter

Digital reporter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبین عصمتی
خبرنگار آنلاین

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Digital reporter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )