برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

Dhrystone

معنی Dhrystone در دیکشنری تخصصی

Dhrystone
[کامپیوتر] نگاه کنید به MIPS.

Dhrystone را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Dhrystone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )