برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Development of a Structure of Competency Types and Levels

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
ایجاد ساختاری از سطوح و انواع شایستگی ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Development of a Structure of Competency Types and Levels مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )