برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Determine the criteria

Determine the criteria را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
شناسایی/ تعیین معیارها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Determine the criteria مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )