برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1596 100 1
شبکه مترجمین ایران

Detector | detectors | detectors

معنی Detector | detectors | detectors در دیکشنری تخصصی

Detector | detectors | detectors
[زمین شناسی] ردیاب ، یابنده ، کشف کننده ، موج یاب ، آشکارگر ابزار شیمیایی یا الکتریکی خاص که برای مشخص ساختن گازهای معدن به کار می رود . وسیله ای در یک رادیومتر که حضور و شدت تشعشعات را دریافت می کند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Detector | detectors | detectors مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )