برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1396 100 1

Deregulate

/diˈreɡjəlet/ /ˌdiːˈreɡjuleɪt/

قانون زدایی کردن (برداشتن مقررات و قانون های حاکم بر امری)، داتی زدایی کردن، داتی زدایی کردن the deregulation of natural gas pricing برداشتن محدودیت از قیمت گذاری گاز طبیعی

واژه Deregulate در جمله های نمونه

1. The government plans to deregulate the banking industry/the bus system.
[ترجمه ترگمان]دولت قصد دارد تا صنعت بانکداری و سیستم اتوبوس را آزاد کند
[ترجمه گوگل]دولت قصد دارد تا صنعت بانکداری / سیستم اتوبوسرانی را کنترل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Some banks have already started to deregulate.
[ترجمه ترگمان]برخی از بانک‌ها قبلا شروع به آزاد سازی کرده‌اند
[ترجمه گوگل]برخی از بانک ها در حال حاضر شروع به تنظیم مجدد شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The real payoff comes when governments deregulate these systems, because they create the basic incentives that drive employees.
[ترجمه ترگمان]بازدهی واقعی زمانی صورت می‌گیرد که دولت‌ها این سیستم‌ها را آزاد می‌کنند، چرا که آن‌ها مشوق‌های اساسی را ایجاد می‌کنند که کارمندان را هدایت می‌کند
[ترجمه گوگل]بازپرداخت واقعی زمانی اتفاق می افتد که دولت ها این سیستم ها را غیرقانونی کنند، زیرا آنها انگیزه های اصلی را ایجاد می کنند که کارمندان را درگیر می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A bill pending in Congress would deregulate electricity sales nationwide.
...

معنی کلمه Deregulate به انگلیسی

deregulate
• remove government control, remove from government supervision

Deregulate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
خصوصی سازی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deregulate
کلمه : deregulate
املای فارسی : درگولت
اشتباه تایپی : یثقثلعمشفث
عکس deregulate : در گوگل

آیا معنی Deregulate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )