برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1436 100 1

Demanding

/ˌdɪˈmændɪŋ/ /dɪˈmɑːndɪŋ/

معنی: خواهان، سخت، طالب، خواستار، سخت گیر، مصر، مبرم
معانی دیگر: دشوار، پرگرفتاری، پرزحمت، پرگیرودار، پرمسئولیت، پرتوقع، پرخواسته، exacting : طاقت فرسا

واژه Demanding در جمله های نمونه

1. a demanding guest
مهمان پرتوقع

2. he is demanding the return of his royalties
او خواهان استرداد حق‌التالیف خویش است.

3. women are demanding equal pay for equal work
زن‌ها خواستار مزد برابر برای کار برابر هستند.

4. everywhere, women are demanding parity with men
در همه جا زن‌ها خواهان برابری با مردها هستند.

5. teaching is a demanding profession
معلمی کار پرمسئولیتی است.

6. the cartoon showed hungry children demanding milk from the president
کاریکاتور بچه‌های گرسنه‌ای را نشان می‌داد که از رئیس جمهور شیر می‌خواستند.

7. the hall was filled with a babel of voices demanding money
تالار از صدای قیل و قال مردمی که پول می‌خواستند پر بود.

8. The people are demanding a chance to participate more in government.
[ترجمه ترگمان]مردم خواستار فرصتی برای مشارکت بیشتر در دولت هستند
[ترجمه گوگل]مردم خواستار فرصتی برای مشارکت بیشتر در دولت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Duff said he would be demanding a rematch.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف Demanding

خواهان (صفت)
willing , wishing , desirous , fond , demanding , asking , requesting , soliciting , begging , wishful
سخت (صفت)
firm , hard , rigid , serious , solid , difficult , stringent , laborious , dogged , adamantine , tough , strict , strong , sticky , troublesome , exquisite , chronic , heavy , formidable , grim , demanding , arduous , ironclad , indomitable , austere , exacting , severe , stout , rugged , grave , intense , violent , callous , inexorable , trenchant , tense , crusty , difficile , trying , dour , intolerable , flinty , stony , petrous , hard-shell , irresistible , insupportable , inflexible , insufferable , labored , steely , rigorous , rocky , unsparing
طالب (صفت)
wishing , aspirant , appetent , demanding , searching , emulous , wishful
خواستار (صفت)
willing , demandant , wishing , demanding , asking , requesting , soliciting , exacting , wishful , would-be
سخت گیر (صفت)
hard , difficult , astringent , strict , stern , demanding , intransigent , exacting , squeamish , severe , fastidious , hard and fast , hard-bitten , hard-handed , unrelenting , priggish
مصر (صفت)
persistent , exigent , demanding , recalcitrant , exacting , clamorous , insistent , unrepentant , urging , pressing , importunate
مبرم (صفت)
sore , exigent , emergent , demanding , imperious , exacting , crying , pressing , urgent , importunate

معنی کلمه Demanding به انگلیسی

demanding
• insistently requesting, claiming in an authoritative manner; tiring, taxing, challenging
• a demanding job or task requires a lot of time, energy, or attention.
• someone who is demanding always wants something and is not easily satisfied.
• see also demand.

Demanding را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلا یکتا
اقتدا کردن
zahra
مشکل زا
سارا فرزان نیا
مستعد
Ahmad
Influential به معنای تاثیر گذار
shoko
مورد نیاز،احتیاجی
مسعود طلایی
سخت، دشوار، نیاز به تلاش و مهارت بسیار
امیر قاسمی
needing a lot of ability and effort or skill
میثم علیزاده
1. نیازمند تلاش و سختی بسیار
2. پرتوقع
جفتشون صفتن
English woman
پرمسئولیت
محمد جواد
سخت گیر
Younes
چالش برانگیز
متین خدایی
طاقت فرسا، نیازمند توجه بسیار
عاطفه موسوی
مطالبه گر
خیری
پرتوقع
مهسا امینی
-پر زحمت
amin
ضروری ترین
محمد کمالی
پُر خواست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی demanding
کلمه : demanding
املای فارسی : دمندینگ
اشتباه تایپی : یثئشدیهدل
عکس demanding : در گوگل

آیا معنی Demanding مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )