برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

Deluxe

/dəˈləks/ /dəˈləks/

معنی: گران، لوکس، مجلل، تجملی، با شکوه، بسیار زیبا
معانی دیگر: دولوکس، پرزیب

واژه Deluxe در جمله های نمونه

1. a deluxe car
اتومبیل لوکس (پرزیب)

2. a deluxe edition of this book will be made later on
چاپ مرغوب این کتاب بعدا منتشر خواهد شد.

3. a deluxe hotel
هتل مجلل

4. I liked the deluxe edition, but I could afford only a second best.
[ترجمه Daina] من نسخه لوکس را دوست داشتم اما من فقط میتوانستم دومین چیز خوب را داشته باشم.
|
[ترجمه ترگمان]من این نسخه لوکس را دوست داشتم، اما من فقط یک ثانیه بهتر از آن را داشتم
[ترجمه گوگل]من نسخه لوکس را دوست داشتم، اما من فقط می توانستم بهترین گزینه را داشته باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This is the standard model, then there's the deluxe version which costs more.
[ترجمه ترگمان]این مدل استاندارد است، سپس یک نسخه تشریفاتی وجود دارد که بیشتر هزینه دارد
[ترجمه گوگل]این مدل استاندارد است، و سپس نسخه لوکس است که هزینه بیشتر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Deluxe

گران (صفت)
dear , heavy , onerous , costly , exclusive , expensive , prohibitive , sumptuous , deluxe , prohibitory
لوکس (صفت)
deluxe , luxe
مجلل (صفت)
luxuriant , stately , grand , imperial , magnificent , illustrious , sumptuous , deluxe , luxurious , plush , palatial , gorgeous , glorious , gala , plushy , royal , splendorous
تجملی (صفت)
fancy , deluxe , luxe
با شکوه (صفت)
stately , rich , splendid , lush , superb , noble , imperial , majestic , deluxe , plush , glorious , topping , gala , splendorous
بسیار زیبا (صفت)
deluxe

معنی کلمه Deluxe به انگلیسی

deluxe
• especially elegant or luxurious

Deluxe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

doris
گران
Niki
Used about things that are better in quality and more expensive than other things of the same type
Oxford
لوکس

Used about things that are better in
quality and more expensive than other things of the same type
Miss
لاکچری
امیررضا فرهید
مدل بالا ، لوکس ، با شکوه ، زیبا
ali
Used about things that are better in quality and more expensive than other things of the same type.
Shiva_sisi
Used about things that are better in quality and more expensive than other things of the same type.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deluxe

کلمه : deluxe
املای فارسی : دولوکس
اشتباه تایپی : یثمعطث
عکس deluxe : در گوگل

آیا معنی Deluxe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )