برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Defame the person

Defame the person را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی حیدر
بد نام کردن شخص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Defame the person مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )