برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

Declension

/dɪˈklenʃn̩/ /dɪˈklenʃn̩/

معنی: صرف کلمات، عدم قبول چیزی بطورمودبانه
معانی دیگر: سرازیری، شیب، فرود، نزول، نشیب، تمایل، انحراف، زوال، پسرفت، فرتوتی، میرایی

بررسی کلمه Declension

اسم ( noun )
مشتقات: declensional (adj.), declensionally (adv.)
(1) تعریف: in grammar, the process of listing systematically the inflected forms of an adjective, a noun, or a pronoun by categories such as case, gender, and number.

(2) تعریف: all of such forms of a specific adjective, noun, or pronoun.

(3) تعریف: in grammar, a category of adjectives, nouns, or pronouns having in common similar inflected forms.

واژه Declension در جمله های نمونه

1. In Latin, the nominative case of first declension nouns ends in'a '.
[ترجمه ترگمان]در لاتین، اولین مورد of اسم در a به پایان می‌رسد
[ترجمه گوگل]در لاتین، حروف اسمی اسمهای اول لغت به پایان می رسد in'a '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It should be acknowledged that the declension of a language function in some region is an inevitable tendency.
[ترجمه ترگمان]لازم به ذکر است که استفاده از یک تابع زبانی در برخی از مناطق یک گرایش اجتناب‌ناپذیر است
[ترجمه گوگل]باید اذعان کرد که لغو عملکرد یک زبان در برخی مناطق گرایش اجتناب ناپذیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I could not take the declension of the sun at noon today, again due to overcast.
[ترجمه ترگمان]امروز ظهر را مجبور نبودم به صرف صبحانه صرف کنم
[ترجمه گوگل]من امروز نمیتونم از غروب خورشید را باز کنم، دوباره به دلیل بارش باران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With the declension of the nation-state in relation to transnational economic power, the foundation of democracy politics and social welfare is shaken by the economic globalization.
...

مترادف Declension

صرف کلمات (اسم)
declension
عدم قبول چیزی بطورمودبانه (اسم)
declension

معنی کلمه Declension به انگلیسی

declension
• (grammar) variation of the form (of a noun, verb, etc.); decline, descent, slope
grammatical declension
• giving of various endings or forms to different words (grammar)
noun declension
• inflection of nouns to show number or case (grammar)

Declension را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول امینی
صرف، صرف واژگان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی declension

کلمه : declension
املای فارسی : دکلنسین
اشتباه تایپی : یثزمثدسهخد
عکس declension : در گوگل

آیا معنی Declension مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )