برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

Daydream

/ˈdeɪˌdrim/ /ˈdeɪdriːm/

به خواب و خیال فرو رفتن، خیال پردازی کردن، خواب و خیال، رویا، تیناب، نقشه ی خیالی، خیال باطل، افکار پوچ، خیال باطل کردن

بررسی کلمه Daydream

اسم ( noun )
• : تعریف: a dreamlike fantasy one has while awake, usu. about pleasant events in the future.
مترادف: reverie
مشابه: conceit, dream, fantasy, figment, idea, musing, notion, phantasm, pipe dream
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: daydreams, daydreaming, daydreamed
مشتقات: daydreamy (adj.), daydreamer (n.)
• : تعریف: to have daydreams.
مترادف: fantasize, stargaze
مشابه: dream, fantasy, imagine, romance

واژه Daydream در جمله های نمونه

1. his daydream has always been to become rich and famous
خواب و خیال او همیشه این بوده است که معروف و پول‌دار بشود.

2. a passive girl who prefers to daydream at home
دختر بی‌حالی که ترجیح می‌دهد در خانه رویاپردازی کند

3. when i was young, i used to daydream about becoming a pilot
در جوانی درباره‌ی خلبان شدن خیال‌پردازی می‌کردم.

4. He drifted off into another daydream.
[ترجمه نگین] او به فکر خیال های باطل دیگری رفته بود
|
[ترجمه ترگمان]به فکر فرو رفت و در رویای دیگری فرو رفت
[ترجمه گوگل]او به یک فریادهای دیگر رفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Boys and girls daydream about what they want to be.
[ترجمه ترگمان]پسرا و دخترها در مورد چیزی که میخوان فکر میکنن
[ترجمه گوگل]پسران و دختران در مورد آنچه که می خواهند می فهمند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه Daydream به انگلیسی

daydream
• fantasy indulged in while awake, reverie
• wishfully imagine, think about something pleasant (while awake)
• a daydream is a series of pleasant thoughts, especially about things that you would like to happen.
• when you daydream, you think about pleasant things that you would like to happen.

Daydream را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیزاده
رؤیا پردازی، خیالبافی، خیال پردازی
Anis
have pleasant thoughts,often about things one wishes would become reality
امین جهانگرد
to think about something pleasant, especially when this makes you forget what you should be doing
رویا پردازی که موقع کار،کلاس و.. انجام میدیم،تا از حقیقت و حال دور باشیم
tinabailari
sorry i wasn't listening , i was daydreaming
ببخشید گوش ندادم ، رویاپردازی میکردم
ERF..
خیالبافی.رویا(هنگام بیداری)
Hanie
افکار پوچ ، خیال باطل کردن!✌🏻
Have pleasant thoughts ,often about things one
. wishes would became reality

Forexample:
.Sorry i wasn't listening _ i wad daydreaming
🙇🏻‍♀️
Shiva_sisi
have pleasant thoughts,often about things one wishes would become reality
خیال بافی ، رویا پردازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی daydream

کلمه : daydream
املای فارسی : دیدریم
اشتباه تایپی : یشغیقثشئ
عکس daydream : در گوگل

آیا معنی Daydream مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )