برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

DUV

معنی DUV در دیکشنری تخصصی

DUV
[برق و الکترونیک] data under voice-داده های زیر صدا ( دی یو وی ) نوعی اده های رقمی از T&AT که امکان ارسال سیگنالهای رقمی را در بخش پایینی طیف بسامدی سیستمهای رادیویی موجود فراهم می کند. سرعت داده گردانی نمونه های اولیه کانالهای رقمی عبارت اند از چهارو دو دهم و چهار و هشت دهم و نه و شش دهم و پنجاه و شش کیلو بایت بر اس .

DUV را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی DUV مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )