برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1469 100 1

DUTIABLE

/ˈdjuːtɪəbl̩/ /ˈdjuːtɪəbl̩/

معنی: گمرک بردار
معانی دیگر: (کالا و غیره) مالیات بردار، مشمول عوارض گمرکی

واژه DUTIABLE در جمله های نمونه

1. Have you anything dutiable?
[ترجمه ترگمان]چیزی پیدا کردی؟
[ترجمه گوگل]آیا شما هر چیزی قابل تحمل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Your personal belongings are not dutiable.
[ترجمه ترگمان]وسایل شخصی شما dutiable نیستند
[ترجمه گوگل]وسایل شخصی شما قابل پرداخت نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This necklace is dutiable.
[ترجمه ترگمان] این گردن‌بند \"dutiable\" - ه
[ترجمه گوگل]این گردنبند قابل تحمل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To make a full statement of ( dutiable goods, for example ).
[ترجمه ترگمان]برای بیان کامل (dutiable کالا، برای مثال)
[ترجمه گوگل]برای بیانیه ای کامل از (کالاهای مورد تقاضا، به عنوان مثال)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Export duties shall not be included into the dutiable value.
...

مترادف DUTIABLE

گمرک بردار (صفت)
customable , dutiable

معنی عبارات مرتبط با DUTIABLE به فارسی

کالایی که حقوق گمرکی یاعوار­ دیگربدان تعلق می گیرد

معنی کلمه DUTIABLE به انگلیسی

dutiable
• taxable
dutiable goods
• taxable items, imported items on which tax must be paid

DUTIABLE را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی کائینی
تعرفه‌ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dutiable
کلمه : dutiable
املای فارسی : دوتیبل
اشتباه تایپی : یعفهشذمث
عکس dutiable : در گوگل

آیا معنی DUTIABLE مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران