برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

DIN

/ˈdɪn/ /dɪn/

معنی: غوغا، صدای بلند، طنین بلند، طنین افکندن
معانی دیگر: (صدای بلند و مداوم) همهمه، ژخ، ژخار، غرش (پی درپی)، قیل و قال، جار و جنجال، داد و قال، هیاهو، (صدای بلند و طولانی ایجاد کردن) در در کردن، غرش کردن، همهمه کردن، غوغا کردن، هیاهو کردن، قیل و قال کردن، (در گوش کسی مرتبا) تکرار کردن

واژه DIN در جمله های نمونه

1. the din of the angry people who had gathered in the square
غوغای مردم خشمگینی که در میدان گرد آمده بودند

2. to din an idea into one's ears
اندیشه‌ای را در گوش کسی چپاندن

3. the deafening din of the bombs and grenades exploding around me
غرش کر کننده‌ی بمب‌ها و نارنجک‌هایی که در اطرافم منفجر می‌شدند

4. They made so much din that I couldn't hear you.
[ترجمه محمد] اونا انقدر سروصدا کردن که نتونستم صداتو بشنوم
|
[ترجمه ترگمان]ان قدر سرو صدا راه انداختند که من نتوانستم صدای شما را بشنوم
[ترجمه گوگل]آنها خیلی دین ساخته بودند که من شما را نمی شنیدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The din of the engines was deafening.
[ترجمه ترگمان]صدای موتورها کر کننده بود
[ترجمه گوگل]دین موتورها ناامید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Shallow streams make most din.
...

مترادف DIN

غوغا (اسم)
pandemonium , fray , turmoil , affray , melee , uproar , clamor , mobile , riot , tumult , ruckus , hubbub , scuffle , mob , scrimmage , jangle , rave , peal , canaille , din , embroilment , hordes of locusts , hurly-burly , rumpus
صدای بلند (اسم)
screech , din , soprano , fortissimo
طنین بلند (اسم)
din
طنین افکندن (فعل)
din

معنی عبارات مرتبط با DIN به فارسی

(واژه ی کودکانه) خوراک، قاقا، شام
(واژه ی کودکانه) خوراک، قاقا، شام

مخفف DIN

عبارت کامل: Deutsches Institut für Normung
موضوع: سازمانی
مؤسسه آلمانی استانداردسازی (به آلمانی Deutsches Institut für Normung، به اختصار DIN، در فارسی محاوره دین).

این استاندارد قدیمی (از سال ۱۹۱۷ آغاز به کار کرده است.) امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و با بیش از ۳۰۰۰۰ عنوان استاندارد تقریباً تمامی جوانب تکنولوژی را در بر می گیرد.

معنی DIN در دیکشنری تخصصی

[خودرو] (Deutsches Institut für normung) استاندارد اندازه گیری آلمان. 1DIN= 1.12 SAE
[برق و الکترونیک] Deutshe Industrie Normenausschus'-استاندارهای صنعتی آلمان [ دین] مؤسسه ای در آلمان که استانداردهای صنعتی را وضع می کند. در حوزه ی شنیداری ، سر کابلها و جاپایه های با ابعاد هندسی دی آی ان ، در سراسر جهان استفاده می شود.
[کامپیوتر] کانکتور DIN
[کامپیوتر] اندازه های کاغذ بر حسب دین . نگاه کنید به ( ISO) paper sizes.
[سینما] روش چاپ دین
[سینما] درجه بندی حساسیت دین
[سینما] استانداردهای دین

معنی کلمه DIN به انگلیسی

din
• german institute of standards
• noise, ruckus, loud racket
• make a loud noise, create a din, make a noisy clamor
• a din is a very loud, unpleasant noise.
din connector
• 5-pin connector for a keyboard
bab ed din
• (persian) "gate of faith", title taken by mirza ali muhammed, the bab, (1819-1850, born ali muhammed of shiraz), founder of babism
khayr ad din
• (1483-1546) greek-born turkish pirate and admiral of the turkish fleet who robbed the coasts of italy and spain and greece together with his brother arujr (also know as barbarossa)
salah ed din
• moslem king and warrior in the 1100's who captured jerusalem from the christians

DIN را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
استاندارد ملی آلمان
(Deutsches Institut f�r Normung (DIN; in English, the German Institute for Standardization
محمد رومزی
سر و صدا ( noun )
مهدی باقری
فعل این کلمه یعنی
Din sth into sb : به معنای آموختن چیزی به کسی با مرتبا تکرار کردن اون
مثال:
Respect for our elders was dinned into us at school
#دیکشنری_لانگمن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی din
کلمه : din
املای فارسی : دین
اشتباه تایپی : یهد
عکس din : در گوگل

آیا معنی DIN مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )