critical slope

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] شیب بحرانی
[زمین شناسی] شیب بحرانی شیب یا درجه شیب یک کانال که دقیقاً برابر با افت بار بر فوت ناشی از جریان در عمقی است که یک جریان یکنواخت را در عمق بحرانی ایجاد می کند. شیب یک مجرا که تولید یک جریان بحرانی را خواهد کرد (1962 -ASCE). مترادف: گرادیان بحرانی.
[آب و خاک] شیب بحرانی

معنی یا پیشنهاد شما