crayobank

پیشنهاد کاربران

هو
محلی که در آن اسپرم ها را در دمای منفی ۱۹۶/۵ درجه نگهداری می کنندتا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند. کرایو پیشوند بوده وبه معنی انجماد می باشد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما