crawler

/ˈkrɔːrlər//ˈkrɔːlə/

خزنده ,درشکه ای که برای مسافرجویی هسته میرود
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The crawler, mobile launchers and launch pads are all modified versions of the original components used for Apollo.
[ترجمه ترگمان]کاوشگر، launchers متحرک و پدهای پرتاب همگی نسخه های اصلاح شده از اجزای اصلی مورد استفاده برای آپولو هستند
[ترجمه گوگل]خزنده، پرتاب های موبایل و پرتاب های پرتاب، همه نسخه های اصلاحی اجزای اصلی مورد استفاده برای Apollo هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These hairy, slimy crawlers not only invaded fictional cities, they crept into the darker crevices of our minds.
[ترجمه ترگمان]این خزندگان پشمالو که فقط به شهرهای تخیلی تجاوز نکرده بودند، در شکاف تاریک تر minds خزیده بودند
[ترجمه گوگل]این خزنده های مودار و لاغر نه تنها به شهرهای خیالی حمله کردند بلکه به شکافهای تیره تر ذهن ما فرو ریختند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Eventually a crawler was designed and constructed by the Marion Power Shovel Company.
[ترجمه ترگمان]در نهایت یک کاوشگر توسط شرکت Marion پاور Marion طراحی و ساخته شد
[ترجمه گوگل]سرانجام یک خزنده توسط شرکت Marion Power Shovel طراحی و ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Now down into crawler gear he pushes on, finding regular protection by the simple expedient of removing most of the ice!
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر با دنده خزنده به سمت پایین حرکت می کند و از روش ساده برداشتن بیشتر یخ محافظت می کند
[ترجمه گوگل]در حال حاضر به پایین دنده خزنده او را فشار می دهد، پیدا کردن حفاظت به طور منظم توسط روش ساده از بین بردن بسیاری از یخ!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Analyse bearing structure with crawler, its feasibility for variant bearing structure in variant pattern machine.
[ترجمه ترگمان]آنالیز ساختار با کاوشگر، امکان پذیری آن برای ساختار دارای ساختار متغیر در ماشین الگوی متغیر
[ترجمه گوگل]ساختار بلبرینگ را با خزنده تجزیه و تحلیل کنید، امکان ساخت آن برای ساختار نوع مختلف در مدل الگوی مدل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Web crawler is an important component for search engine and Web information retrieval system.
[ترجمه ترگمان]کاوشگر وب جز مهمی برای موتورهای جستجو و سیستم بازیابی اطلاعات وب است
[ترجمه گوگل]خزنده وب جزء مهمی برای موتور جستجو و سیستم بازیابی اطلاعات وب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A crawler, device of girth welds testing outside pipeline is developed successfully.
[ترجمه ترگمان]کاوشگر جوش ها و testing در خارج از خط لوله با موفقیت توسعه یافت
[ترجمه گوگل]یک خزنده، وسیله ای از جوش های کوچک که آزمایش خارج از خط لوله را انجام می دهد، با موفقیت توسعه می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Through actual measurement on Shanghai 410 crawler dozer, accordance between theoretical calculation and experimental results we-re proven.
[ترجمه ترگمان]براساس محاسبات نظری و نتایج تجربی ما ثابت شده است که از طریق ارزیابی واقعی از بولدوزر چرخ زنجیری شانگهای
[ترجمه گوگل]از طریق اندازه گیری واقعی بر روی بولدوزر خزنده 410 شانگهای، مطابق با محاسبات نظری و نتایج تجربی ما ثابت شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As the electric crawler inches forward along a sand base layer, the bricks are automatically packed together by gravity.
[ترجمه ترگمان]به عنوان کاوشگر برقی به جلو در امتداد یک لایه پایه ماسه، آجرها به طور خودکار توسط جاذبه به هم فشرده می شوند
[ترجمه گوگل]به عنوان قایقرانی الکتریکی در اینچ در جلو در امتداد یک لایه پایه شن و ماسه، به طور خودکار با گرانش بسته بندی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. To equip elastic suspension on a crawler dozer can effectively dampen vibration and shock in its travel mechanism.
[ترجمه ترگمان]تجهیز سوسپانسیون الاستیک روی یک بولدوزر چرخ زنجیری می تواند به طور موثر ارتعاش و شوک در مکانیسم سفر را کاهش دهد
[ترجمه گوگل]برای تجهیز تعلیق الاستیک بر روی یک بولدوزر خزنده می تواند لرزش و شوک را در مکانیزم سفر خود را به طور موثر تضعیف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Tire of fork - lift truck cent and crawler two kinds big.
[ترجمه ترگمان]لاستیک fork درصد و کاوشگر دو نوع بزرگ
[ترجمه گوگل]تایر کامیون بالابر و خزنده دو نوع بزرگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Will the crawler cranes market be the next war field?
[ترجمه ترگمان]آیا بازار cranes کاوشگر، میدان جنگ بعدی خواهد بود؟
[ترجمه گوگل]آیا جرثقیل خزنده در بازار جنگ بعدی خواهد بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The QUY55 hydraulic slewing crawler assimilates the new technology and adopts the advanced Electrical parts in domestic and aboard.
[ترجمه ترگمان]کاوشگر QUY۵۵ slewing hydraulic با تکنولوژی جدید ترکیب می شود و قسمت های الکتریکی پیشرفته را در داخل و خارج می پذیرد
[ترجمه گوگل]خزنده دزدگیر هیدرولیکی QUY55 تکنولوژی جدید را جذب می کند و قطعات پیشرفته برق را در داخل و خارج از کشور تصویب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Operator safety protection structure for crawler type dozer is kind of passive protection device to protect operators, consisting of two functions of ROPS and FOPS.
[ترجمه ترگمان]ساختار حفاظت ایمنی اپراتور نوع خزنده از نوع حفاظتی غیرفعال برای حفاظت از اپراتورها، متشکل از دو تابع of و FOPS می باشد
[ترجمه گوگل]ساختار حفاظت ایمنی اپراتور برای بولدوزر نوع خزنده نوعی از دستگاه حفاظت منفعل است که از اپراتورها محافظت می کند و شامل دو عملکرد ROPS و FOPS می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Select UNIX file system as the crawler type, as shown in Figure and then click on the Next button.
[ترجمه ترگمان]سیستم پرونده ای UNIX را به عنوان نوع خزنده انتخاب کنید، همانطور که در شکل نشان داده شده و سپس روی دکمه بعدی کلیک کنید
[ترجمه گوگل]فایل سیستم یونیکس را به عنوان نوع خزنده انتخاب کنید، همانطور که در شکل نشان داده شده است و سپس روی دکمه Next کلیک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[عمران و معماری] چرخ زنجیری
[نفت] لوله ی آزمای زنجیری

به انگلیسی

• one who moves along the ground on all fours, one who creeps; one who grovels
if you call someone a crawler, you mean that they try hard to please someone in order to gain some advantage for themselves; an informal word, used showing disapproval.

پیشنهاد کاربران

جستجوی پیمایشی در کامپیوتر
ماشین مخصوص گل و لای ، کوهستان، دشت های ناهموار ، کوهستان های سنگلاخی
کاوشگر
می تونه در معنای "خایه مال" و "پاچه خوار" هم به کار بره
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما