crawler

/ˈkrɔːrlər//ˈkrɔːlə/

خزنده ,درشکه ای که برای مسافرجویی هسته میرود

جمله های نمونه

1. The crawler, mobile launchers and launch pads are all modified versions of the original components used for Apollo.
[ترجمه گوگل]خزنده، پرتابگرهای سیار و سکوهای پرتاب همگی نسخه های اصلاح شده اجزای اصلی مورد استفاده برای آپولو هستند
[ترجمه ترگمان]کاوشگر، launchers متحرک و پدهای پرتاب همگی نسخه های اصلاح شده از اجزای اصلی مورد استفاده برای آپولو هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These hairy, slimy crawlers not only invaded fictional cities, they crept into the darker crevices of our minds.
[ترجمه گوگل]این خزنده های مودار و لزج نه تنها به شهرهای خیالی حمله کردند، بلکه به شکاف های تاریک ذهن ما نیز نفوذ کردند
[ترجمه ترگمان]این خزندگان پشمالو که فقط به شهرهای تخیلی تجاوز نکرده بودند، در شکاف تاریک تر minds خزیده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Eventually a crawler was designed and constructed by the Marion Power Shovel Company.
[ترجمه گوگل]در نهایت یک خزنده توسط شرکت Marion Power Shovel طراحی و ساخته شد
[ترجمه ترگمان]در نهایت یک کاوشگر توسط شرکت Marion پاور Marion طراحی و ساخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Now down into crawler gear he pushes on, finding regular protection by the simple expedient of removing most of the ice!
[ترجمه گوگل]اکنون به چرخ دنده خزنده فشار می آورد، و با استفاده از روش ساده حذف بیشتر یخ، محافظت منظم پیدا می کند!
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر با دنده خزنده به سمت پایین حرکت می کند و از روش ساده برداشتن بیشتر یخ محافظت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Analyse bearing structure with crawler, its feasibility for variant bearing structure in variant pattern machine.
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل ساختار یاتاقان با خزنده، امکان سنجی آن برای ساختار یاتاقان های مختلف در ماشین الگوی نوع
[ترجمه ترگمان]آنالیز ساختار با کاوشگر، امکان پذیری آن برای ساختار دارای ساختار متغیر در ماشین الگوی متغیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Web crawler is an important component for search engine and Web information retrieval system.
[ترجمه گوگل]خزنده وب یک جزء مهم برای موتورهای جستجو و سیستم بازیابی اطلاعات وب است
[ترجمه ترگمان]کاوشگر وب جز مهمی برای موتورهای جستجو و سیستم بازیابی اطلاعات وب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A crawler, device of girth welds testing outside pipeline is developed successfully.
[ترجمه گوگل]یک دستگاه خزنده برای آزمایش جوش های دور در خارج از خط لوله با موفقیت توسعه یافته است
[ترجمه ترگمان]کاوشگر جوش ها و testing در خارج از خط لوله با موفقیت توسعه یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Through actual measurement on Shanghai 410 crawler dozer, accordance between theoretical calculation and experimental results we-re proven.
[ترجمه گوگل]از طریق اندازه‌گیری واقعی در بولدوزر خزنده شانگهای 410، مطابقت بین محاسبات نظری و نتایج تجربی ثابت شد
[ترجمه ترگمان]براساس محاسبات نظری و نتایج تجربی ما ثابت شده است که از طریق ارزیابی واقعی از بولدوزر چرخ زنجیری شانگهای
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. As the electric crawler inches forward along a sand base layer, the bricks are automatically packed together by gravity.
[ترجمه گوگل]همانطور که خزنده الکتریکی در امتداد یک لایه پایه شن و ماسه به سمت جلو حرکت می کند، آجرها به طور خودکار توسط گرانش در کنار هم قرار می گیرند
[ترجمه ترگمان]به عنوان کاوشگر برقی به جلو در امتداد یک لایه پایه ماسه، آجرها به طور خودکار توسط جاذبه به هم فشرده می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. To equip elastic suspension on a crawler dozer can effectively dampen vibration and shock in its travel mechanism.
[ترجمه گوگل]تجهیز سیستم تعلیق الاستیک بر روی یک بولدوزر خزنده می تواند به طور موثر لرزش و شوک را در مکانیسم حرکت آن کاهش دهد
[ترجمه ترگمان]تجهیز سوسپانسیون الاستیک روی یک بولدوزر چرخ زنجیری می تواند به طور موثر ارتعاش و شوک در مکانیسم سفر را کاهش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Tire of fork - lift truck cent and crawler two kinds big.
[ترجمه گوگل]لاستیک چنگال - سنت بالابر و خزنده دو نوع بزرگ
[ترجمه ترگمان]لاستیک fork درصد و کاوشگر دو نوع بزرگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Will the crawler cranes market be the next war field?
[ترجمه گوگل]آیا بازار جرثقیل های خزنده میدان جنگ بعدی خواهد بود؟
[ترجمه ترگمان]آیا بازار cranes کاوشگر، میدان جنگ بعدی خواهد بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The QUY55 hydraulic slewing crawler assimilates the new technology and adopts the advanced Electrical parts in domestic and aboard.
[ترجمه گوگل]خزنده چرخان هیدرولیک QUY55 فن آوری جدید را جذب می کند و قطعات الکتریکی پیشرفته را در داخل و داخل کشور به کار می گیرد
[ترجمه ترگمان]کاوشگر QUY۵۵ slewing hydraulic با تکنولوژی جدید ترکیب می شود و قسمت های الکتریکی پیشرفته را در داخل و خارج می پذیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Operator safety protection structure for crawler type dozer is kind of passive protection device to protect operators, consisting of two functions of ROPS and FOPS.
[ترجمه گوگل]ساختار حفاظت ایمنی اپراتور برای بولدوزر نوع خزنده نوعی دستگاه حفاظت غیرفعال برای محافظت از اپراتورها است که از دو عملکرد ROPS و FOPS تشکیل شده است
[ترجمه ترگمان]ساختار حفاظت ایمنی اپراتور نوع خزنده از نوع حفاظتی غیرفعال برای حفاظت از اپراتورها، متشکل از دو تابع of و FOPS می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Select UNIX file system as the crawler type, as shown in Figure and then click on the Next button.
[ترجمه گوگل]همانطور که در شکل نشان داده شده است، سیستم فایل UNIX را به عنوان نوع خزنده انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید
[ترجمه ترگمان]سیستم پرونده ای UNIX را به عنوان نوع خزنده انتخاب کنید، همانطور که در شکل نشان داده شده و سپس روی دکمه بعدی کلیک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[عمران و معماری] چرخ زنجیری
[نفت] لوله ی آزمای زنجیری

انگلیسی به انگلیسی

• one who moves along the ground on all fours, one who creeps; one who grovels
if you call someone a crawler, you mean that they try hard to please someone in order to gain some advantage for themselves; an informal word, used showing disapproval.

پیشنهاد کاربران

می تونه در معنای "خایه مال" و "پاچه خوار" هم به کار بره
کاوشگر
ماشین مخصوص گل و لای ، کوهستان، دشت های ناهموار ، کوهستان های سنگلاخی
جستجوی پیمایشی در کامپیوتر

بپرس