crack cocaine

پیشنهاد کاربران

کراک کوکائین:نوعی ماده مخدر

کراک کوکائین نوعی ماده مخدر با منشاء کوکائین می باشد و باور بر این است که از اوائل دهه ۸۰ میلادی ابداع شده است. کراک به صورت تکه های بلور است که به صورت تدخینی مصرف می شوند. در ترکیب کراک کوکائین، نمک کلرید آمونیوم و مقدار کمی آب وجود دارد. برای افزایش حجم کراک در تولید آن از بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) هم استفاده می شود. کوکائینی که از فرایند تخلیص کراک بدست می آید درجه خلوص بالائی دارد.
crack cocaine
منابع• https://en.wikipedia.org/wiki/Crack_cocaine
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما