correct symbol

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[ریاضیات] علامت درست، نماد درست

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[ریاضیات] علامت درست، نماد درست
معنی correct symbol، مفهوم correct symbol، تعریف correct symbol، معرفی correct symbol، correct symbol چیست، correct symbol یعنی چی، correct symbol یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: correct the aberration
اشتباه تایپی: زخققثزف سغئذخم
آوا: /کرکت سیمبول/
عکس correct symbol : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما