correct change


(پول خرد) درست، نه کم نه زیاد
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه(پول خرد) درست، نه کم نه زیاد
معنی correct change، مفهوم correct change، تعریف correct change، معرفی correct change، correct change چیست، correct change یعنی چی، correct change یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: correct confidence limits
اشتباه تایپی: زخققثزف زاشدلث
آوا: /کرّکت چنگ/
عکس correct change : در گوگل
معنی correct change

معنی یا پیشنهاد شما