contour sketching

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رسم خطوط پربند یا تراز رسم برجستگی سطح با دست بر روی یک نقشه، مانند آنچه در دید ژرفانما یا پرسپکتیو دیده می شود و بوسیله مکانهای نقشه مطابق با نقاط چشمگیر بر روی زمین کنترل می گردد. نیز ببینید: گرده برداری.

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[زمین شناسی] رسم خطوط پربند یا تراز رسم برجستگی سطح با دست بر روی یک نقشه، مانند آنچه در دید ژرفانما ...
معنی contour sketching، مفهوم contour sketching، تعریف contour sketching، معرفی contour sketching، contour sketching چیست، contour sketching یعنی چی، contour sketching یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: contour stone row
اشتباه تایپی: زخدفخعق سنثفزاهدل
آوا: /کنتور سکتچینگ/
عکس contour sketching : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما