contour race

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[آب و خاک] جوی تراز

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[آب و خاک] جوی تراز
معنی contour race، مفهوم contour race، تعریف contour race، معرفی contour race، contour race چیست، contour race یعنی چی، contour race یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: contour ridge
اشتباه تایپی: زخدفخعق قشزث
آوا: /کنتور راکه/
عکس contour race : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما