contentious

/kənˈtenʃəs//kənˈtenʃəs/

معنی: ستیزه جو، ستیز گر، دعوایی، متنازع فیه، منازع
معانی دیگر: ستیزجوی، اهل جر و بحث، ستیزگرای، پرستیز، جدلی، پر جر و بحث، ستیزآفرین
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
مشتقات: contentiously (adv.), contentiousness (n.)
(1) تعریف: inclined to argue; quarrelsome; belligerent.
متضاد: peaceable
مشابه: argumentative, belligerent, contradictory, controversial, quarrelsome

- She had never been one to argue with her mother, but she was becoming more contentious now that she was in high school.
[ترجمه محسن نام آور] اون هرگز کسی نبود که با مادرش مشاجره کند، اما حالا که دبیرستانی شده ستیزه جو تر شده است
|
[ترجمه ترگمان] او هرگز کسی نبود که با مادرش بحث کند، اما حالا که او در دبیرستان بود more می شد
[ترجمه گوگل] او هرگز با مادرش بحث نکرده بود اما در حال حاضر در مدرسه دچار اختلاف نظر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: marked by or involving contention.
مشابه: controversial

- There is now a contentious bill before the legislature.
[ترجمه ترگمان] در حال حاضر لایحه contentious پیش از مجلس قانونگذاری وجود دارد
[ترجمه گوگل] در حال حاضر یک لایحه متضاد در مجلس قانونگذاری وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. a contentious topic
موضوع بحث انگیز

2. he has a contentious nature
او طبیعتا اهل دعوا و مرافعه است.

3. Sanctions are expected to be among the most contentious issues.
[ترجمه ترگمان]انتظار می رود که تحریم ها در زمره the مسائل قرار داشته باشند
[ترجمه گوگل]انتظار می رود که تحریم ها در میان مسائل متضاد باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She has some rather contentious views on education.
[ترجمه ترگمان]او دیدگاه های نسبتا contentious درباره آموزش دارد
[ترجمه گوگل]او برخی از دیدگاه های متضاد را در مورد آموزش و پرورش دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Animal welfare did not become a contentious issue until the late 1970s.
[ترجمه ترگمان]رفاه حیوانات تا اواخر دهه ۱۹۷۰ به یک مساله بحث برانگیز تبدیل نشد
[ترجمه گوگل]رفاه حیوانات تا اواخر دهه 1970 تبدیل به یک مسئله مشکوک نشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. When referees make contentious decisions players are going to be upset, and anyone who thinks otherwise is living in cloud-cuckoo-land.
[ترجمه ترگمان]زمانی که داور تصمیمات contentious می گیرد، بازیکنان ناراحت خواهند شد، و هر کسی که در غیر این صورت فکر می کند در سرزمین فلس دار زندگی می کند
[ترجمه گوگل]زمانی که داوران تصمیم گیری های متفاوتی را انجام می دهند، بازیکنان ناراحت می شوند، و هر کسی که فکر می کند در غیر این صورت، در زمین فضای ابری زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Try to avoid any contentious wording.
[ترجمه ترگمان]سعی کنید از هر گونه کلمات بحث برانگیز اجتناب کنید
[ترجمه گوگل]سعی کنید از هر گونه بحث متضاد جلوگیری کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Community liaison committees tend to steer clear of contentious issues, and the agenda is usually set by the police.
[ترجمه ترگمان]کمیته های ارتباطی اجتماعی تمایل دارند از مسائل بحث برانگیز دوری کنند و دستور کار معمولا توسط پلیس تعیین می شود
[ترجمه گوگل]کمیته های ارتباطات محلی تمایل دارند که از مسائل متضاد کنار بیایند و دستورالعمل معمولا توسط پلیس تعیین می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Whatever the eventual outcome of this contentious issue, it is not likely to be resolved in the near future.
[ترجمه ترگمان]هر چه نتیجه نهایی این مساله بحث برانگیز باشد، احتمالا در آینده نزدیک حل نخواهد شد
[ترجمه گوگل]هرچند نتیجه نهایی این پرونده متضاد، احتمالا در آینده نزدیک حل نخواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Blake often stretches concepts with contentious boundaries into diaphanous holdalls.
[ترجمه ترگمان](بلیک)اغلب مفاهیم را با مرزه ای پر آشوب به طور کامل در ذهن دارد
[ترجمه گوگل]بلیک اغلب مفاهیم را با مرزهای متضاد به ابعاد دیافراگم گسترش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The particular reasons are more contentious.
[ترجمه ترگمان]این دلایل خاص contentious هستند
[ترجمه گوگل]دلایل خاصی متضاد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The fact that they had contentious articles written with a fearless pungency seems to have been due to his joint editorship of both.
[ترجمه ترگمان]این حقیقت که آن ها مقالات contentious نوشته شده با a بی باک دارند به نظر می رسد که به واسطه سردبیری مشترک هردوی آن ها بوده است
[ترجمه گوگل]به نظر میرسد این واقعیت که آنها مقالات متهورانه با یک تلخ ترسناک نوشته شده بود، به دلیل ویرایش مجدد آن هر دو بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. One contentious area where ethical controversies abound concerns genetic screening and the detection of high risk groups.
[ترجمه ترگمان]یک منطقه منازعه ساز که در آن بحث های اخلاقی مربوط به غربالگری ژنتیکی و تشخیص گروه های ریسک بالا است
[ترجمه گوگل]یک منطقه متضاد که در آن اختلافات اخلاقی فراوان است، نگرانی های غربالگری ژنتیکی و تشخیص گروه های پر خطر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Your identifying the most contentious point at issue was commendable.
[ترجمه ترگمان]شناسایی مهم ترین نکته این مساله قابل ستایش بود
[ترجمه گوگل]شما در این مورد بیشترین اختلاف نظر را در مورد موضوع مورد توجه داشتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Inflation had become a particularly serious and contentious subject.
[ترجمه ترگمان]تورم یک موضوع بسیار جدی و contentious شده بود
[ترجمه گوگل]تورم به یک موضوع بسیار جدی و متضاد تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ستیزه جو (صفت)
petulant, antagonistic, stubborn, militant, contentious, quarrelsome, intractable, warlike, currish, pettish

ستیز گر (صفت)
obstinate, antagonistic, stubborn, militant, contentious, quarrelsome, warlike

دعوایی (صفت)
bellicose, contentious, litigious, obstreperous

متنازع فیه (صفت)
contentious

منازع (صفت)
contentious, litigious, litigant

تخصصی

[حقوق] متنازع فیه، مورد بحث، ستیزه جو

به انگلیسی

• belligerent, argumentative, controversial
a contentious subject or opinion causes disagreement and arguments.

پیشنهاد کاربران

در بحث حقوقی یعنی ترافعی
این روان ترین کلمه ایه که تو فارسی ازش استفاده میشه:

بحث برانگیز
ادم پر حاشیه هم میشه
بحثبرانگیز، جنجالی
دردسرساز ، مشکل آفرین
( موضوع ) جنجال ساز = controversial
( شخص ) جر و بحث گر =argumentative
1 - درباره اشخاص: اهل بحث و مشاجره
2 - درباره موضوعات: بحث برانگیز
پر جر و بحث،
بحث برانگیز

He went further on Wednesday night after Republicans’ contentious, hourslong meeting, telling reporters that Ms. Greene had privately apologized for her previous remarks
NEW YORK TIMES@

“Talks have reached a level of maturity, in terms of both contentious issues as well as points over which there’s agreement, ” Araghchi said, according to Fars
Bloomberg. com@
مجادله برانگیز؛ بحث برانگیز
ترافعی
محل اختلاف
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما