const

به انگلیسی

• permanent quantity, quantity that does not change

پیشنهاد کاربران

در برنامه نویسی برای پارامترهای ثابت به کار می رود.
پایا برابر constant

const کوتاه شدای constant است که در برنامه نویسی یک کلید واژه است برای تعریف داده های که هیچگاه تغییر نمی کند. در زبان جاوا و c پایا ها باید از گونه داده ی نخستین ( primary data type ) باشند به مانند int, float, string ولی در زبان اسکریپتی به مانند جاوااسکریپت چنین چیزی نیاز نیست .

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما