companion piece

پیشنهاد کاربران

گلچینی از آثار
به کتاب یا قطعه ی موسیقایی که آثار یک نویسنده یا آهنگ ساز را به شکلی مختصر در برگرفته، اطلاق می شود.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما