comments


توضیحات کامپیوتر : نکات

جمله های نمونه

1. his comments smack of atheism
اظهاراتش حاکی از عدم اعتقاد به خداوند است.

2. his comments sparked off a lot of hostility
اظهارات او خصومت فراوانی را برانگیخت.

3. his comments stirred up a hornet's nest
اظهارات او دردسر و جنجال زیادی ایجاد کرد.

4. laudatory comments
توضیحات ستایش آمیز

5. his derisive comments
اظهارات تمسخرآمیز او

6. his explanatory comments on the text of shakespeare
تفسیرهای روشنگرانه ی او درباره ی متن شکسپیر

7. his underhanded comments
اظهارات محیلانه ی او

8. the vacuous comments of the governor
توضیحات ابلهانه ی استاندار

9. i didn't like his comments about my brother
از اظهارات او در باره ی برادرم خوشم نیامد.

10. the peg for these comments is the recent strike by the oil company workers
علت این اظهارات اعتصاب اخیر کارگران شرکت نفت است.

11. the minister refused to give further comments
وزیر از دادن توضیحات بیشتر خودداری کرد.

12. the president was not available for comments
رئیس جمهور برای دادن توضیحات حضور نداشت (در دسترس نبود).

13. he margined all of the pages with his comments
او نظرات خود را در حاشیه ی همه ی صفحات کتاب نوشت.

14. the value of the book is mostly due to the late dr. ghani's comments
ارزش آن کتاب بیشتر به خاطر حواشی مرحوم دکتر غنی است.

تخصصی

[کامپیوتر] نکات ؛ توضیحات - توضیحات - اطلاعاتی در برنامه ی کامپیوتری که توسط کامپیوتر نادیده گرفته می شود و فقط برای توضیح برنامه به کار می رود . زبانهای گوناگون کامپیوتری توضیحات را با علائم خاصی معرفی می کنند، مانند REM , ; , C یا /* * / . همچنین توضیحات را می توان برای غیرفعال کردن موقتی برخی از فرمانهای برنامهبه کار برد . وقتی برنامه ای را اصلاح می کنید ؛ نگهداری شکل اصلی موضوع تغییر یافته در یک توضیح بسیار مناسب است ؛ زیرا در صورت نیاز می توان مجدداً آنها را فعال کرد . در مورد به کارگیری توضیحات، نظرات متفاوتی وجود دارد . برخی از نرم افزارهای مهندسی، توضیحات اندک را توصیه می کنند. این پیشنهاد درست است، اما درک برنامه بدون توضیحات مناسب پس از ماهها و سالها - حتی برای نویسنده ی آن دشوار خواهد بود . در اینجا چند قانون عام برای استفاده مؤثر از توضیحات در برنامه را ارائه می دهیم : (1) هر برنامه، رویه ( زیر برنامه)، یا عملکرد را با یک توضیح شروع کنید و بنویسید که چه کاری انجام می شود . (2) توضیحات را برای پاسخگویی پرسشهای احتمالی خواننده بنویسید . (3) مسائل بدیهی را توضیح ندهید. (4) از توضیحات گمراه کننده بپرهیزید . (5) برای هر خط برنامه به زبان اسمبلی یک توضیح بنویسید ؛ زیرا خواندن زبان اسمبلی مشکل است ؛ البته مسائل بدیهی را توضیح ندهید.
[فوتبال] توضیحات

پیشنهاد کاربران

کاربر فرشته عشق عزیز، �راجب� غلط هست، �راجع به� درسته، افراد باسوادی مثل شما بهتر هست که املای خودشون رو تقویت کنن چون نظراتشون برای دیگر افراد جامعه مهم و تاثیرگذار هست. سعی کنیم حتی در مکالمات ومحاوراتمون درست بنویسیم که کلمات غلط جا نیافته و باعث نشیم زبان فارسی به تدریج به محاق بره، موفق باشید.
نظرات
نظر او را راجب خود بپرسید
چه چیزی باعث میشود که به من افتخار کنید

بپرس