combination journal

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] دفتر روزنامه ترکیبی

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[حسابداری] دفتر روزنامه ترکیبی
معنی combination journal، مفهوم combination journal، تعریف combination journal، معرفی combination journal، combination journal چیست، combination journal یعنی چی، combination journal یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: combination lock
اشتباه تایپی: زخئذهدشفهخد تخعقدشم
آوا: /کومبیناتیون ژورنال/
عکس combination journal : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما